APK Keuring

Wij uw zorg uit handen

Wie zijn auto niet op tijd APK laat keuren, ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) automatisch een beschikking (boete).

De auto mag 2 maanden voor de einddatum ter APK keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum met een jaar verlengd. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden. Deze 2 weken zijn reparatietijd.

Reparatie en APK keuring: Als een auto reparaties nodig heeft bij de APK keuring, wordt deze afgekeurd. De eigenaar krijgt dan twee weken de tijd om zijn auto te laten repareren. Gedurende deze weken mag men alleen op de openbare weg rijden naar en van het APK station. Als de auto weer gerepareerd is, wordt deze alsnog goedgekeurd en afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

rdw autobedrijf almere

Als een auto een APK keuring heeft gehad ontvangt de eigenaar een apk keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van de auto.

Het APK keuringsrapport (van een goedgekeurde auto) moet men bij zich hebben in de auto. De politie kan er om vragen, een ongeldige APK keuring levert in NL een boete op van minimaal  127,- euro.

Op het APK keuringsrapport worden niet alleen reparatie- en afkeurpunten aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeur van de auto leiden maar wel binnen afzienbare tijd gerepareerd moeten worden.

Voorkom extra kosten maak op tijd een APK keuringsafspraak bij ons in Almere.